• https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak
Nedim TAKTAK

Wordpress

Sınıf öğretmenlerinin müfredat kapsamında okuttukları haftada 30 saatlik ders görevlerinin yanında haftada 10 saat ilkokullarda yetiştirme programı ve 8 saat destek eğitim odasında görev alıp alamayacakları hususunda MEB görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinde; sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6. maddesinde; aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden sayılacağı; ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği belirlenmiştir.

Kararın 8.maddesinde; ilkokul 4. ve 3. sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden 4. sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı süresince, 3. sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında görevlendirilen öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kararın 9. maddesinde ise;

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."hükmü yer almaktadır.

İte o görüş yazısı;

Kısacası diğer hususlar hariç olmak üzere bir sınıf öğretmeni İYEP 10 saat +Destek Eğitim Odası 8 saat olmak üzere toplamda 48 saat derse girebilecektir.

Bu hesaba yetiştirme kursu, DDH, egzersiz, nöbet ve diğer hususlar dahil değildir. Bu konuda ayrıntılı olarak hazırladığımız "Öğretmenlerin gireceği azami ders saatinde 40 saat sınırı nedir ne değildir?" haberimizi ve"MEB; "Öğretmenlerin haftada 40 saatten fazla ders okutamayacaklarına dair bir sınırlama yok.""haberimizdeki MEB görüş yazısını ve "Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü" haberimizdeki MEB görüş yazısını okuyunuz.

Bu haberimizde yer verdiğimiz görüş yazsı "Özel eğitim alan öğretmenleri, aylık ve ek ders saatleri hangi kapsamda değerlendirilir?" haberimizde yer verdiğimiz bakanlık görüş yazısına göre özel eğitim öğretmenleri içinde geçerlidir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel


60 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın