• https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak
Nedim TAKTAK

Wordpress

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Tekli eğitim yapılan bir eğitim kurumunda görev yapan sınıf öğretmeninin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinin (D) fıkrası kapsamında üç saat olan ilk altı aylık süt iznini...

657 saylı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (D) fıkrasında; "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." hükmü yer almaktadır.

Bu durumda, öğretmenlere söz konusu kanun maddesi çerçevesinde süt izni verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Görevin fiilen yapılması başlıklı 25. maddesinde; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır." denilmektedir.

Görüleceği gibi Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararın 16. maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir. Bu çerçevede, anılan Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesinde süt izni kullanmaları nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin bu saatlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmaları yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığından, ilgilinin süt izni kullandığı saatlerde fiilen yerine getiremediği ders görevlerini yapmış sayılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.
PEKİ HANGİ ÖĞRETMENLERİN SÜT İZNİ KULLANMASI HALİNDE EK DERS ÜCRETİ KESİLEMEYECEKTİR?

Söz konusu görüş yazısında yer verilen Kararın Görevin fiilen yapılması başlıklı 25. maddesi 1. fıkrasındaki;"...Ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır." ibaresinden hareketle bu şartların kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesinde öngörülen şartlar olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Görevin fiilen yapılması başlıklı 25. maddesi 3. fıkrasındaki; "Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez." hükümleri nedeniyle yarım günlük izinlerde ek ders ödenebilmektedir.

Bu konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 11.04.2014 tarihli 1502350 sayılı yazısındaki; "Süt izninin günlük azami süresinin üç saat olduğu göz önünde bulundurulduğunda, anılan Karar'ın 10 ve 14'üncü maddeleri ile 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre ek ders ücretinden yararlandırılan yönetici ve öğretmenlerden süt izni kullananların o güne rastlayan ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerektiği; ek ders ücretleri söz konusu hükümlerin dışındaki düzenlemelere göre ödenen öğretmenlerden süt izni kullananların ise, süt izni kullandıkları saatlere rastlayan ders görevleri için ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamasıyla görüş bildirmiştir.

Bu durumda süt izni alan öğretmenlerden bazılarının ek ders ücretlerinin kesilmemesi gerekmektedir.

Bu durumları Hangi hallerde yarım gün izinlerde ek dersler ödenir haberimizde açıklamıştık.

Bu duruma göre ek derslerini Ek dersle ilgili esasların Görevin fiilen yapılması başlıklı 25. maddesi 3. fıkrasına göre;

a) Ek dersle ilgili esasların 10. maddesi,

b) Ek dersle ilgili esasların 14. maddesi,

c) Ek dersle ilgili esasların ek 1. maddesi,

d) Ek dersle ilgili esasların 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlara göre alan öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin, okul/kurum yöneticilerinin ve ek ders alan diğer personelin yarım günlük izinlerde ek dersleri kesilmeyeceğinden süt izni kullanımlarında da ek ders ücretleri kesilmeyecektir.

Fakat Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Görevin fiilen yapılması başlıklı 25. maddesi 3. fıkrasında yarım günlük ek dersin;

a) Ek dersle ilgili esasların 10. maddesi,

b) Ek dersle ilgili esasların 14. maddesi,

c) Ek dersle ilgili esasların ek 1. maddesi,

d) Ek dersle ilgili esasların 16 ncı maddesi ikinci fıkrası,

kapsamında açıkça ödeneceği belirtilmiştir.

Bu maddeler dışındaki maddelere istinaden ek ders ücreti alanlara süt izni karşılığında ek ders ödemesi yapılamaz.

Örneğin sınıf/branş öğretmeni süt iznine bağlı ek ders ücreti alamazken, rehber öğretmen ve okul/kurum yöneticisi alabilecektir. Ayrıca Kararın 16. maddesine göre görevlendirilen öğretmenlerinde süt iznine bağlı olarak ek ders ücretleri kesilemez.

Fakat BT Rehber Öğretmenleri bilindiği üzere Kararın 16. maddesine göre görevlendirilmekte ama aynı zamanda da aylık karşılığı derse girmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu durumda BT öğretmenlerinden süz iznini aylık karşılığı ve zorunlu ek ders saatlerine denk gelen saatlerde kullanmaları halinde haftalık olarak zorunlu ek ders süresiyle sınırlı olarak 21 saat derse giren bir BT Öğretmeninin en faza haftalık bazda 6 saat ek dersinin kesilmesi gerekmektedir. BT öğretmenlerinden BT görev saatlerine denk gelen zamanlarda ise süt iznini kullanıyorlarsa ek dersleri kesilemeyecektir.

 

Memurlar.Net - Özel


106 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ensonhaber