• https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak
Nedim TAKTAK

Wordpress

Resmi mevzuatımıza göre, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin öğrenci devamsızlığını sadece e-okul sistemine girme zorunluluğu bulunmaktadır. Bazı okulların, öğrenci devamsızlığını ilk 7 dakikada ticari bir yazılıma girmelerini zorunlu tutan...

SORU: Okulumuzda çıkan bir yazıda; "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminden itibaren, devamsız öğrencinin bilgilerinin anında velisine ulaştırılabilmesi amacıyla okulumuzda elektronik yoklama uygulanmaktadır. Belirlenen amaca hizmet edebilmesi için Okulsis e-yoklama uygulamasında derse giren tüm öğretmenlerimizin ilk 7 dakika içerisinde yoklamasını alıp kaydetmesi gerekmektedir. Alınamayan yoklamayla ilgili tüm yasal sorumluluk ders öğretmeninde olacaktır." şeklinde resmi yazı çıkarılmıştır.

Bu yazıya göre ders esnasında ilk 7 dakika alınmayan yoklama ile ilgili nasıl bir yasal sorumluluk öğretmene yüklenecektir? Bu işlem hangi mevzuatta yer almaktadır.

CEVAP:

A- Öncelikle Devamsızlık hususundaki mevzuat nedir? sorusuna cevap arayalım;

Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumlarında;

1-Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen,

2-İlkokullarda sınıf öğretmeni,

3-Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenmektedir.

Ortaöğretim Kurumlarında;

Bu mevzuat hükümlerine göre; sadece okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin devamsızlık işlemlerini e-Okul sistemine işleme sorumlulukları bulunmaktadır.

Söz konusu olayda okul yönetimi kendi iş yüklerini, öğretmenin ders saati süresinden, öğrencinin öğrenme hakkından gasp ederek öğretmene yüklemişlerdir. Okulsis e-yoklama uygulaması tahminimizce veliye otomatik olarak devamsızlığı bildirmektedir. Bu devamsızlıkların ders saatinin ilk 7 dakikasında e-Okul sistemi dışında başka bir ticari sisteme (Okulsis e-yoklama) girilmesi işlemi öğretmeni artık tamamen çocuk bakıcılığına dönüştürmüş durumda olacaktır.

Bu işlemlerin ders saati içerisinde yapılmasına imkan bulunmamaktadır. Velilerin e-okul şifresiyle girip öğrencinin devamsızlığını takip etmesine imkan var iken Öğretmen ders mi anlatacaktır, yoksa ders esnasında devamsızlıkları e-Okul sistemine mi işleyecektir? Gün sonunda öğretmen veya yönetici zaten devamsızlıkları ilgili sisteme girmektedir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Devam, devamsızlığın izlenmesi ve izin verme" başlıklı 18. maddesi 3. fıkrası (e) bendindeki; "(3) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur. e) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir." hükümlerine,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Devam-devamsızlık ve ilişik kesme" başlıklı 36. maddesi 4. fıkrasındaki; "(4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi velisinden istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrenciler için ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik ders devamsızlıklarının 2 nci, 4 üncü ve 5 inci; işletmede mesleki eğitime devamsızlıklarının ise 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, yasal temsilcisi ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için ayrıca kendisine bildirim yapılır. Teorik ders süresi haftada iki gün olarak uygulanan mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrencilerin teorik ders devamsızlıklarının 4, 8 ve 10 uncu günlerinde bildirim yapılır." hükümlerine, göre devamsızlık yapan öğrencilerin durumları zaten veliye bildirilmektedir.

B-Ders esnasında ilk 7 dakika alınmayan yoklama ile ilgili nasıl bir yasal sorumluluk öğretmene yüklenecektir? Sorusuna ise verilecek cevap şudur; Bu konuda hiçbir yasal sorumluluk öğretmene yüklenemez, okul idaresi tarafından tamamen ortaokul öğretmenlerine devamsızlıkları girdirmek amacıyla üstü kapalı tehdit içerikli bir cümle kurmuştur.

Dolayısıyla Öğretmenlerin ders esnasında öğrenci devamsızlığını hem resmi sisteme hemde ticari bir sisteme girmekle yükümlü değillerdir. Herhangi bir yasal sorumlulukları da bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının, "Velilere bildirim gelecek; Mobil uygulama ile velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmeleri ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmaları hedefleniyor. Yeniden tasarlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kullanıcı deneyiminin kalitesini artırmasının yanında Android veya iOS kullanıcılarının alışık oldukları platforma özgü kullanıcı arabirimi standartlarıyla donatıldı.Sistemde, yeni bir uygulama olarak velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı. Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlanacak. Uygulamayla eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor." şeklindeki açıklamasına göre;

Milli Eğitim Bakanlığının, uygulama marketlerinin en çok indirilen ve kullanılanları arasında yer alan, yaklaşık 50 milyon mobil cihaza kurulu Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması tüm velilere ücretsiz olarak sunulmasına rağmen öğrenci devamsızlıklarını bakanlığın kendi e-Okul sistemi dışında bir ticari sisteme (Okulsis e-yoklama) girilmesi işlemi hakkında Milli Eğitim Bakanlığının derhal soruşturma açtırması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel


38 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ensonhaber