• https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak
Nedim TAKTAK

Wordpress

Olayları/Öyküleri Nasıl Anlatmalıyız Olayları Nasıl Anlatmalı


Hepimiz yaşamlarımız boyunca olaylar/öyküler anlatırız farkında olmadan ya başarının hikâyesidir ya bir terkedilişin ya da geçirdiğimiz bir rahatsızlık sonrası mücadelemizi anlatan bir olay..

Farkında olsak da olmasak da kendi içimizde bir yapı ve düzen sırasında dile gelir bu olaylar. Olay/Öykü  anlatım düzeni içerisinde bir sıra takip etmemiz gerekir:

Olay/Öykü konusu, yaklaşımı, niteliği ne olursa olsun öncelikle bir BAŞKARAKTERE ihtiyacımız vardır.

Olay/Öykü kahramanımızın hikâyede hareket etmeye, amaç edinmeye ve eylem yapmaya sürükleyecek bir NEDEN’i olmalıdır. Buna motivasyon da diyebiliriz. Bu motivasyona sahip bir kişi bir AMAÇ sahibi olur ve süresince o amacını gerçekleştirmek ister.

Bu süreçte bunları gerçekleştirecek YOL ve YOLLARA sahip olmalıdır. Yani kendini hedefe ulaştıracak yöntemler denemelidir.

Eğer bu engelleri kolay başarırsa vasat ve sıradan bir Olay/Öykü  olur, okuyucu ve katılımcılarda istenilen etkiyi bırakmaz bu sebeple karşısına güçlü ENGELLER çıkar.

Bu noktadan sonra engelleri aşıp aşmama durumuna, Olay/Öyküye göre İÇ ve DIŞ ÇATIŞMALAR yaşamaya başlar.

Engel karşısındaki ÇATIŞMALAR Olay/Öyküyü zenginleştiren bir öğedir. Karakterlerin bu engelleri aşma istekleri, şekilleri ve EYLEMLERİ okuyucuya veya izleyiciye kahramanın kişilik özelliklerini daha iyi tanıtacak ve güçlü kılacaktır. Tüm bu anlattıklarımız konusunu oluşturur.

Murat Şahbaz

Ensonhaber