• https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak
Nedim TAKTAK

Wordpress

Görürsün Hanya'yı Gonya'yı Deyimi

Beklenmedik zorluklarla karşılaşmaya hazır olmak anlamındaki bu halk deyişi, genellikle “Hanya’yı Konya’yı görürsün” biçiminde söylenir. Doğrusu Konya değil Gonya’dır.

Hanya gibi Gonya da Girit’tedir; Resimo’nun güneybatısında küçük bir yerleşim ve müstahkem manastırdır.
Deyimin, belki Girit seferi (1645-1669) sırasında Hanya ve gonya muhasaralarının çok kanlı geçmesinden, belki Girit’in kuzeybatısındaki Hanya ve Gonya’nın bir bakıma imparatorluğun uç noktasını, en ücra köşesini meydana getirmesinden kaynaklanmış olabileceğini sanıyorum.
 Halil Berktay

Ensonhaber