• https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak
Nedim TAKTAK

Wordpress

Başarının Karakteri

Başarılı insanlar olağanüstü ya da şanslı değildir. Yalnızca çok azı ilgilendikleri alanla alakalı olarak olağanüstü donanımlara sahiptir. Sözgelimi basketbolda Michael Jordan, oyunculukta Laurence Olivier, endüstride Andrew Carnegie ve yazarlıkta Shakespeare’in sahip olduğu gibi kendi mesleğimizde olağanüstü niteliklere sahip olamayabiliriz.

Çoğu başarılı insan sizin ve benim gibidir. Onları şarklı kılan, kendi yeteneklerini belirlemeleri ve bunu en iyi biçimde kullanmak için yoğun çaba göstermeleridir.
Çoğumuz, eğer istersek, bunu yapabiliriz. Ve sizi şarklı kılan da bir şeyi yapmayı istemenizdir.

Çoğu insan başarıdan ve getirebileceklerinden, özellikle de doğurabileceği sorumluluklardan korkar. Ya da yaşadıkları günün ötesine geçen hedefleri yoktur. Onlara acıyın. Fakat onların bu durumu da gerçekten özel birer amaçları olan ve bu amaçlara ulaşmak için sıkı çalışan insanların rahatlıkla hareket edebilmeleri için hareket alanı sağlar.

Hedeflerine ulaşan insanların belirli birtakım özellikleri vardır. Çoğu insan aşağıda listelenmiş özellikleri göstermez ve birçok kişide de yıpranmalar olur; bu yıpranmalar hayatîdir ve onları başarıdan alıkoyar. Ama çoğu, bu özelliklerini değişen derecelerde gösterir.

Olağanüstü başarılı insanlar, sahip oldukları ve herkeste olmayan yetenekleri keşfetmiş ve onları en yüksek verimi alacak biçimde kullanan insanlardır. Ama ne yazık ki yalnızca yetenek kâfi gelmez. Hepimiz yeteneklerini saçıp savuran insanlar tanırız. Yeteneklerimizle onları kullanma kararlılığını birleştirmeliyiz.

Sizi diğer insanlardan farklı kılan en az bir, belki de daha fazla yeteneğiniz vardır. Bütün insanların onları diğerlerinden farklı kılan, en azından bir konuda, genellikle de birden çok konuda yetenekleri vardır. Bu bir kuraldır.
Ensonhaber