• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak

Devlet memurlarından bazılarına, verilen çeşitli görevlerden dolayı ikinci görev aylığı ödenmesi mümkün olabilmektedir.

Devlet memurlarından bazılarına, verilen çeşitli görevlerden dolayı ikinci görev aylığı ödenmesi mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda ikinci görev verilmesine istisnai bazı haller için imkan tanımaktadır.

İkinci görevler ve bu görevlerin verilebileceği memurlar

Esas görevlerinin yanında Devlet memurlarına;

-Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetki kapsamında memurlara gördürülmesine hükmedilen sürekli hizmetler,

-Mesleki bilgileriyle ilgili olmak şartıyla memurlara; kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu uzmanlıkları, (ilgili memurun mesleki bilgisi ile ilgili olmak şartıyla)

-Mesleki bilgileriyle ilgili olmak şartıyla memurlara; asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde il belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri, (ilgili memurun mesleki bilgisi ile ilgili olmak şartıyla)

-Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlüğü,

-Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik,

-Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

-Öğretmenlere, okul ve enstitülerin müdürlük, başyardımcılık ve yardımcılık

görevleri ikinci görev olarak yaptırılabilir.  Ancak bir memura, birden çok ikinci görev yaptırılamaz.

Verilen ikinci görevden dolayı memura hangi ödemeler yapılır

İkinci görev verilen Devlet memurlarına bu görev nedeniyle ücret ödenebilmesi, ikinci görevin usulüne uygun olarak ve boş bir kadroya (bazı görevler için kadro şartı aranmıyor) ilişkin olması şartına bağlanmıştır.

İkinci görev verilen memura;

**Yan ödeme (zamlar) farkı ödenir. İkinci görevden dolayı, her iki göreve ait aynı cins yan ödemelerden (zamlardan) miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki yan ödemeler ödenir.

**Tazminat ödemesi yapılmaz. İkinci görevden dolayı herhangi bir tazminat veya fark tazminatı ödenmez.

**Ek ödeme yapılmaz. İkinci görevden dolayı herhangi bir ek ödeme veya fark ek ödemesi yapılmaz.

**İkinci görev aylığı ödenir (bazı memurlara): İkinci görev boş bir kadroya ilişkin ise, bu kadro derecesinin ilk kademe aylığının (gösterge + ek gösterge) üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir. Öte yandan, ikinci görev kadro şartı aranmayan sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığına ilişkin ise, ilgili personelin kendi aylığının (gösterge + ek gösterge) üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

Ancak, okul müdürlüğü veya okul müdür yardımcılığı görevlerinin öğretmenlere ikinci görev olarak verildiği durumlarda, ilgili öğretmenlere bu görevlerden dolayı ikinci görev atlığı ödenmez.216 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın