• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak

İletişimde Dil

İletişim; insanlar arasında bilgilerin, duyguların, düşüncelerin, isteklerin, tecrübelerin, hayallerin aktarılması sürecine denir. İletişimde kullanılan temel araç dildir.  İnsanlar toplu hâlde yaşarlar.

Yaşamlarını sürdürebilmek için birbirleriyle sürekli ve düzenli iletişim kurmak zorundadırlar. Birbirleriyle iletişim kuramayan insan toplulukları zaman içinde dağılır ve yok olur. Bu nedenle insanlar, var oldukları günden bugüne değin aralarında çeşitli yollarla iletişim kurmuşlardır.

Günümüzde en etkili iletişim, konuşma ve yazma yoluyla kurulmaktadır. Bir konuda başkalarına bilgimizi, duygu ve düşüncelerimizi açıklamak için ya konuşuruz ya da yazarız. Konuşma ve yazmanın amacı, duygu ve düşüncelerimizi başkalarına açıklayabilmektir. 

 http://blog.milliyet.com.tr/nedimtaktak

İnsanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmek, toplum içinde birlik ve beraberliği sağlamak kolay değildir.

Kişi, sabırla ve itina ile söyleyeceği sözleri seçmelidir. Söylediğinin dinleyenler tarafından nasıl anlaşılabileceğini dikkate almalıdır. Kime, neyi, nasıl ve nerede söyleyeceğini bilmeli, karşısındaki kişinin anlayacağı bir üslup seçmelidir.

Günlük hayatın bir parçası olan konuşmalarda, dili özensiz ve hatalı kullanmak o toplumun dilini konuşan birey için çok yanlıştır. Ancak bunu bir ders olarak değil, toplumda yaşamanın bir kuralı olarak düşünmek gerekir.


 http://blog.milliyet.com.tr/nedimtaktak