• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak

Stres

Stres insanoğlunun yaratıldığı günden itibaren varlığını hissettiren ve herkesin günlük yaşamında karşılaştığı bir durumdur. İnsanların büyük bölümü kendilerine özgü stres tanımlarına ve sonuçlarına sahiptir.

Bir kişi için meydan okuyucu ve ödüllendirici bir görev stres yaparken diğerleri için endişeye yol açmayabilir. Bireylerin değerlendirmesi ve algılaması birbirinden farklı olabilir. Stres bir olayın bireyin kaynaklarına veya yeteneklerine meydan okuma olarak algıladığında ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda stres bir algıdır. Stres yaratıcıları insanların algı düzeylerine göre kendini hissettirmektedir

Değişime karşı sürekli kendini yenilemek zorunda kalan birey ve bireyin oluşturduğu örgütlerin en önemli problemi olan stres, iyi yönetilmediği sürece başarıdan söz edilemez.

Stresi yönetme, stresin ne olduğunu, neden ve sonuçlarının neler olabileceğini, stresin üstesinden gelebilmek amacıyla neler yapılması gerektiğinin ortaya konulmasıdır. Etkili bir stres yönetimi hem iş gören hem de örgüt açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Stres yönetimi, iğrenin ruhsal ve bedensel dengesinin korumasına yardımcı olmakta, sorun çözme ve karar verme yeteneğini geliştirmekte, iş tatminini arttırmakta ve verimliliğini yükseltmektedir. 

Stres kavramı bireyin günlük yaşamı ve çalışma hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Yaşam boyu karşılaşılan veya hissedilen stres, bireyin davranışlarını etkilemektedir. Özel hayatında bireyin sağlığını ve psikolojisini tehdit eden stres, çalışma hayatında performans ve verimliliği düşürerek örgütlerin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. İşin niteliği ve zorluk derecesi dikkate alındığında stresin olumsuz etkilerinin önlenmesi bazı meslek dallarında daha fazla önem arz etmektedir.

Tehlikeli ve sorunlu bir ortamda bulunan birey stresle karşılaşmakta veya mümkün olduğunca hızlı bir Şekilde onunla mücadele etmekte ya da ondan uzaklaşmaktadır. Fizyolojik olarak tepki oldukça dramatiktir. Stresle karşılaşan insanda kan adrenalin ve sempatik sinirler arasında sinyal iletişimine yardımcı olan noradrenalin hormonu salgılanmakta, kan Şekeri düzeyi, tansiyon ve kalp atışları yükselmekte ve solunum hızlanmaktadır. Ağız kurumakta ve tükürük salgılama durmaktadır. Avuç içlerinde terleme ve kaslarda gerilme meydana gelmektedir.