• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak

Stres Türleri

YAPICI STRES
 
Bireyi başa çıkabileceği kadar zorlayıcı olan ve ona dinamiklik kazandıran stres, yapıcı stres olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, bireye kaygı vermek yerine, zor bir amaca ulaşırken bireyi yaratıcılığını kullanmaya yönelten, kişiye doyum ve yaşama sevinci veren strestir. Olumlu stres, bireyler ve örgütler için fayda sağlamaktadır. Düşük seviyelerdeki stres, enerjiyi arttırmaktadır. Çalışanı teşvik etmekte, çabayı arttırmakta, yaratıcılığı canlandırmakta, çalışkanlığı ve dikkati arttırmaktadır. Olumlu stres çalışanın çevresiyle uyum içinde olmasını sağlamaktadır.

Kabul edilebilir en uygun stres düzeyi bireye göre değişmektedir. Optimal stres, rekabeti arttırarak sağlıklı ve verimli çalışmayı yaratmaktadır. Bu da yüksek sorumluluk, yüksek gelir ve daha iyi bir kariyeri yaratmaktadır. Bu tür stres bireyin çevresi ile dengeli bir ilişki kurmasında başarısını arttırmaktadır.
 
YIKICI STRES

Bireyin başa çıkamayacağı kadar zorlayıcı olan ve onun direncini kıran stres ise yıkıcı stres olarak tanımlanmaktadır.  Diğer bir ifadeyle, bireyin kendine güvenini kaybetmesine neden olan, yetersizlik duygularına sevk eden, çaresizlik, umutsuzluk ve hayal kırklığı yaratan strestir. Yıkıcı stres, birey veya örgütün işlevlerini yerine getirememesine neden olmaktadır.

Orta düzeyde stresin, verimliliği arttırmasına karşılık; aşırı yüksek düzeydeki stres, çalışanların fiziksel ve zihinsel sistemini bozmakta ve aşırı yüklenmesine neden olmaktadır.

Olumsuz stres olarak adlandırılan aşırı stres, bireyin iyi çalışmamasına ve başarısızlığa neden olabilmektedir. Ayrıca fiziksel ve psikolojik açıdan sorunlar yaşaması durumunda hem birey hem de örgüt açısından maliyeti fazla olmaktadır.

Yıkıcı stres, stresin birey için sağlıksız, olumsuz ve yıkıcı sonuçları anlamına gelmektedir. Aşırı stres altında bireylerin devamsızlık, hata yapma ve kaza oranı yüksek, iş tatmini azdır.

Aşırı stres altında bireylerin yalnızca performansları olumsuz etkilenmekle kalmamakta; aynı zamanda stresin neden olduğu tüm olumsuz sonuçlar yaşanmaktadır.