• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak

Zihin ve Beden

Zihin; Düşüncenin, algılamanın, belleğin, duygunun, isteğin ve düşlemenin bileşimidir. Bilincin ve zekânın kolektif görünüşlerini kapsar. Bu nedenle zihin, bilinç akışı olarak tanımlanabilir. İnsan beyninin bilinçli süreçlerin tümünü içerir. Zihnin popüler kullanımı çoğunlukla «düşünüş» ile eşanlamlıdır.

Zihin-Beden ilişkisi, felsefenin en eski sorunudur. İkicilik (dualism) ve tekçilik (monism) zihin-beden sorununun çözümüne yönelik iki büyük düşünce ekolüdür. İkicilik; Platon, Aristotales ve Hint felsefesindeki Yoga ekollerine, kadar geri götürülebilir. Töz (Ruh) ikiciler; zihin ve bedenin ayrı ve bağımsız olduğunu savunurlar. Tekçilik (Monism); Ontolojik olarak zihin ve bedenin birlikte olduğunu savunur.

Zihnimizde, «Bilinç (conscious)» ile «Bilinç-altı (unconscious)» dediğimiz iki ana bölge vardır. Bu iki zihinsel bölge içinde, üç ayrı bölümü yer almaktadır : İd-İd- Doğuştan vardır. Psişik enerjinin kaynağıdır. Ego(ben)-Ego(ben)-Enerjisini İd’den alır. Bebeğin altıncı ayından başlayarak biçimlenir. Süper Ego (üst ben)-Süper Ego (üst ben)-Çocuğun konuşma ve öğrenmeye başlaması ile gelişir. Kültürü, normları, simgeleri, kuralları, yasakları öğrenerek benimser.

Kişinin kendisine, yaşantılarına, çevresine ve içinde yaşadığı dünyaya ilişkin farkındalığıdır. Öznenin duygularına, algılarına, bilgilerine ve kavrayışlarına bağlı olarak kendini anlama, tanıma ya da bilme yetisidir. Bilme edimi ile bilinen içerik arasındaki ilişkiyi kurabilme becerisidir. Acı çekme, isteme, bekleme, düş kırıklığına uğrama, korkma gibi “geçişli” yaşama edimlerini olanaklı kılan ana ilkedir.

BİLİNCİMİZ BUZDAĞI GİBİDİR

Bilinç Aşaması (Buzdağının su yüzeyinden görünen kısmı): Bilincinde olduğumuz her türlü düşünce ve algılardır. Bilincimiz, aklın denetimindedir. Yargıları değerlendirir ve iyi, kötü, hoş gibi kavramlara dönüştürür. Ön Bilinç Aşaması (Buzdağında su seviyesinin hemen altı): Bu aşama, bilinçle bilinçaltı arasında bir tür geçiş aşaması görevi üstlenir. Bilinçaltı (Buzdağının suyun altındaki kısmı): Kendine güven, sabır, irade, aşk, hırs, cesaret, otonom sinir sistemi, reflekslerimiz, bellek, kendimiz hakkında kabullerimiz hep bilinçaltının kontrolündedir.

Bilinçaltı, «Zihin-Beden» bütünlüğünde kişinin işletim programıdır. Bilgisayarın «Hard diskine» benzer. Yaşanılan pek çok duygu ve olay detayı ile burada saklanır. Tekrarlanan davranışların-girdi- kaydı tutulur. Gereksinim duyulduğunda, bu bilgileri -Çıktı- kullanılır.

Her varlığın fiziksel bedeninin yanı sıra, bir de onu çevreleyen enerji bedeni (aura’sı) vardır. Evrensel yaşam enerjisi, insan bedenindeki «çakralar» aracılığıyla, fiziksel bedene akar. Ve bedendeki meridyenler (enerji yolları- kanalları) yoluyla da fizik bedene ve oradan tekrar enerji bedenlerine yayılır.

Her varlığın bilinç düzeyi, Evrensel Yaşam enerjisinin frekanslarına bağlıdır.. Bedenin, enerji yolları çakra’lar aracılığı ile birbirleriyle bağlantılıdır. Çakralar, yaşam enerjisinin çeşitli şekillerini alarak, dönüştürür ve sisteme dağıtırlar.

 Çakra, aslında Sanskritçe bir kelimedir ve «Dönen tekerlek» anlamına gelir.tekerlek» anlamına gelir. Türkçe'de de çok benzer bir kelime «Çark» tır.Türkçe'de de çok benzer bir kelime «Çark» tır. Çakralar "Lotus" adıyla da bilinmektedir.Çakralar "Lotus" adıyla da bilinmektedir. Bedenin, belirli(özgün) sinir merkezlerindeBedenin, belirli(özgün) sinir merkezlerinde bulunan; beze ve alt bezler topluluğudur.bulunan; beze ve alt bezler topluluğudur. Bu alt bezler, her çakraya bağlı zihinselBu alt bezler, her çakraya bağlı zihinsel eğilimlerini (duygu) etkiler.eğilimlerini (duygu) etkiler.

Doç. Dr. Vural Yiğit