• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/nedim.taktak
  • https://twitter.com/nedimtaktak

Aile Katılımının Önemi

Ebeveynler ve aileleri çocukların öğrenme ve sosyal yeterlilik gelişimine en doğrudan ve kalıcı bir etkiye sahiptir. 

Ebeveynler dahil olduğunda, öğrenciler, sergi daha olumlu tutum ve davranışlarını daha elde etmek ve yeni ayarları daha rahat hissettirmelidirler. Erken çocukluk sağlayıcıları çocuklarının eğitimi (National Dropout Prevention Center/Network, 2003) erken onlara aktif ortakları meşgul ilişkilerin tür oluşturmak için ailelere ulaşmak gerekir.

ileler olumlu sosyal becerileri teşvik çok önemli ortaklarıdır. Ev ziyaretleri, çocuk bakımı ya da okul ortamında, telefon görüşmeleri, haber bültenleri, gayri notları, duyuru panoları, atölyeler ve düzenli yüz yüze iletişim, ana ziyaret üzerinde duruldu olan belirli sosyal beceriler hakkında bilgi aileleri tutmak için de kullanılabilir bakım sağlayıcıları ailelerin evde ne yaptığını öğrenmek için erken çocukluk ayarı ve rehberlik stratejileri gerçekten etkili olabilmesi için ise, ebeveyn katılımı ve desteği büyük önem taşımaktadır.

 Erken bakım sağlayıcıları yakında kendi çocuk programına kayıtlı olarak anne meşgul ve çocuğun arka plan ve çocuk için ailenin hedeflerini anlamada yardım istemek gerekir.Aile ve kültürel farklılıklara duyarlılık çok önemlidir ve dinlemek ve iletişimi teşvik etmek bakım sağlayıcının yeteneği ile artan edilebilir. Her çocuğun ve ebeveynin erken çocukluk programlarına aidiyet duygusu hissetmek için ailelerin farklılıkların kabulü esastır. 

Karşılıklı saygı, işbirliği, ortak sorumluluk ve veliler ve bakım ve eğitim uzmanları arasındaki görüş farklılıklarının müzakere küçük çocukların rehberlik ve eğitimle ilgili ortak hedeflere ulaşmak için gereklidir.

 nedimtaktakEtik Davranış Genç Çocuklar (1998) [ According to the National Association for the Education of Young Children (1998)] Kanunun Ulusal Eğitim Derneği göre, rehberlik stratejilerine en ilgili ailelere profesyonellerin etik sorumlulukları şunlardır:

  • Hizmet verdiğimiz ailelerle karşılıklı güven ilişkileri geliştirmek
  • Kabul etmek ve biz besleyen çocukların kendi görev ailelere destek olarak güçlü ve yetkinlikleri üzerine inşa etmek
  • Her ailenin onurunu ve kültür, dil, gümrük, ve inançlara saygı göstermek
  • Ailelerin çocuk yetiştirme değerler ve çocukları için kararlar onların hakkına saygı duymak
  • Aile üyeleri, çocuklarının kendi anlayışlarını geliştirmek ve ebeveyn olarak becerilerini geliştirmek yardımcı olmak durumundadır.

Milletimizin nüfus ırk, etnik ve dil açısından daha farklı hale geldikçe, kendi farklı kültürleri ve aile çocuk yetiştirme tarzları hakkında bilgi edinmek gerekebilir. 

Kendi programlarına katılan aileler onlara bunu yardımcı olabilir. Ebeveynler bir bilgi sayar kaynağı haline gelmemeli ve çocuklarının eğitiminde başka anlamlı bir rol atfedilmelidir.

Kaynak: